ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

DESCRIPTION

สามารถลงทะเบียนได้โดยผ่านเว็บไซต์  https://webagm.irplus.in.th/

หรือโหลดแอพตาม QR ด้านล่าง

คู่มือการใช้งานสามารถโหลดได้ตามQR Code