รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ต่อประชาชนเป็นการทั่วไปเป็นครั้งแรก(IPO)
30/01/2023
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)
27/02/2023

Notification of the Resolutions of Board of Directors Meeting No. 1/2023, Schedule of Annual General Meeting of Shareholders of 2023 and omission of the dividend payment

Schedule of Shareholders' meeting

Subject : Schedule of Annual General Meeting of Shareholders

Date of Board resolution : 27-Feb-2023

Shareholder's meeting date : 05-Apr-2023

Beginning time of meeting (h:mm) : 13 : 30

Record date for the right to attend the : 14-Mar-2023 meeting

 Ex-meeting date : 13-Mar-2023

Significant agenda item :

 - The issuance of debentures

- Omitted dividend payment

Venue of the meeting : Electronic platform meeting system (E-AGM) ______________________________________________________________________

Dividend payment / Omitted dividend payment

Subject : Omitted dividend payment

Date of Board resolution : 27-Feb-2023

 Omitted dividend payment from : Operating period from 01-Jan-2022 to 31-Dec-2022 ______________________________________________________________________

This announcement was prepared and disseminated by listed company or issuer through the electronic system which is provided for the purpose of dissemination of the information and related documents of listed company or issuer to the Stock Exchange of Thailand only. The Stock Exchange of Thailand has no responsibility for the correctness and completeness of any statements, figures, reports or opinions contained in this announcement, and has no liability for any losses and damages in any cases. In case you have any inquiries or clarification regarding this announcement, please directly contact listed company or issuer who made this announcement.