ผู้ถือหุ้นของคณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 22 มีนาคม 2565

ข้อมูลจาก บมจ.006

No. Principal Shareholders Number of shares Shareholding percentage (%)
1 Mr. Yodsawee Wattanateerakitja 105,000,000 24.42
2 Mr. Santi Maneewong 105,000,000 24.42
3 Mr. Thawatchai Jirawataungkana 30,000,000 6.98
4 Mrs. Prapai Wongmakes 30,000,000 6.98
5 Mr. Poonsawad Sripataranusorn 30,000,000 6.98