30/09/2022

ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอเพิ่มสินค้า : หุ้นสามัญของ 24CS เริ่มซื้อขายวันที่ 3 ตุลาคม 2565

30/09/2022

สรุปข้อสนเทศ 30/9/2565

30/09/2022

งบการเงิน ประจำปี 2564 (ตรวจสอบแล้ว)

30/09/2022

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2564

30/09/2022

สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)

30/09/2022

งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2565 (สอบทานแล้ว)

30/09/2022

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2565

12/10/2022

หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย

10/11/2022

งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2565 (สอบทานแล้ว)